Przetarg

Remont 1-go biegu schodów na klatce schodowej w budynku przy ul. Piastowska 53 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota Budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Remont 1-go biegu schodów na klatce schodowej w budynku przy ul. Piastowska 53 we Wrocławiu
Termin realizacji 2020 r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.07.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.