Przetarg

Remont balkonów w elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 46 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont balkonów w elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 46 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021/2022
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu - Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 27.10.2021
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.