Przetarg

Remont balkonów w elewacji frontowej oraz docieplenie elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ulicy Wyszyńskiego 101 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont balkonów w elewacji frontowej oraz docieplenie elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ulicy Wyszyńskiego 101 we Wrocławiu.

Termin realizacji 2020-2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Krystyna Emert, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 18.09.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.