Przetarg

Remont części stropu nad II piętrem, w obrębie mieszkania nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Żeromskiego 82 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont części stropu nad II piętrem, w obrębie mieszkania nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Żeromskiego 82 we Wrocławiu.

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2021-10-28
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.