Przetarg

Remont dachu przy ul Nowowiejskiej 86 we Wrocławiu . Uszczelnienie lukarny i uzupełnienie dachówek.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont dachu przy ul Nowowiejskiej 86 we Wrocławiu . Uszczelnienie lukarny i uzupełnienie dachówek.

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2021-11-03
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.