Przetarg

Remont elewacji frontowej i podwórzowej + (ocieplenie) w kamienicy mieszczańskiej z początku xx wieku, poł. we Wrocławiu przy ul E. Orzeszkowej 30
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej i podwórzowej + (ocieplenie) w kamienicy mieszczańskiej z początku xx wieku, poł. we Wrocławiu przy ul E. Orzeszkowej 30 . Rozliczenie w formie ryczałtowej

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2021-12-09
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.