Przetarg

Remont elewacji frontowej i podwórzowej (podwórzowej z dociepleniem) budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 44 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej i podwórzowej (podwórzowej z dociepleniem) budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 44 we Wrocławiu

Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym,  Wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego .  Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia .

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 20.05.2022
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.