Przetarg

Remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z balkonami oraz wykonanie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych w obrębie ściany zewnętrznej piwnicznej w budynku mieszkalnym przy ul. Orzeszkowej 44 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z balkonami oraz wykonanie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych w obrębie ściany zewnętrznej piwnicznej w budynku mieszkalnym przy ul. Orzeszkowej 44 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Zbigniew Jagodziński tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 17.05.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.