Przetarg

Remont elewacji frontowej i tylnej + balkony ( KI + dokumentacja techniczna + MKZ i Pozwolenie ) dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Sienkiewicza 102 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Remont elewacji frontowej i tylnej + balkony  ( KI + dokumentacja techniczna + MKZ i Pozwolenie ) dla  Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Sienkiewicza 102 we Wrocławiu
Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25,

wbarszcz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 29.01.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.