Przetarg

Remont elewacji frontowej, podwórzowej wraz z dociepleniem i wykonaniem remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ulicy Jaracza 13 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej, podwórzowej wraz z dociepleniem i wykonaniem remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ulicy Jaracza 13 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Zbigniew Jagodziński, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Sprawy techniczne

Projekt zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 12.02.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy