Przetarg

Remont elewacji frontowej, podwórzowej wraz z dociepleniem i wykonaniem remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ulicy Jaracza 13 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej, podwórzowej wraz z dociepleniem i wykonaniem remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ulicy Jaracza 13 we Wrocławiu.

Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym,  Wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego .  Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia .

 

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Ireneusz Habliński  , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 17.03.2022
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy