Przetarg

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami i podwórzowej z dociepleniem + remont świetlika w budynku przy ul. Łukasiewicza 13 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami i podwórzowej z dociepleniem + remont świetlika w budynku przy ul. Łukasiewicza 13 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Goleniowski 071 321 05 12 wew.19, 603 808 490, mgoleniowski@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 28.02.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.