Przetarg

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami, oraz remont i docieplenie elewacji tylnej wraz z balkonami -budynku mieszkalnego wielorodzinnego -przy ulicy Stefana Wyszyńskiego 114 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami, oraz remont i docieplenie elewacji tylnej wraz z balkonami -budynku mieszkalnego wielorodzinnego -przy ulicy Stefana Wyszyńskiego 114 we Wrocławiu.

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 01-12-2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy