Przetarg

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami, oraz remont i docieplenie elewacji tylnej wraz z balkonami w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 114 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami, oraz remont i docieplenie elewacji tylnej wraz z balkonami w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 114 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Krystyna Emert, tel.: 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 31.12.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.