Przetarg

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami, remont i docieplenie elewacji podwórzowej oraz wykonanie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych w obrębie ścian zewnętrznych, piwniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy J.Narodowej 176 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami, remont i docieplenie elewacji podwórzowej oraz wykonanie wtórnych izolacji przeciwwilgociowych w obrębie ścian zewnętrznych, piwniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy J.Narodowej 176 we Wrocławiu.

Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym,  Wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego .  Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia .

Sprawy organizacyjne
 

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 31.12.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy