Przetarg

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami w budynku przy ulicy Żeromskiego 80 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami w budynku przy ulicy Żeromskiego 80 we Wrocławiu.

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu - Inspektor ds. budowlanych Krystyna Emert, 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 31.12.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy.