Przetarg

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami w budynku wielorodzinnym przy ulicy Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami w budynku przy ul. Nowowiejskiej 27 we Wrocławiu zgodnie z projektem.

Termin realizacji 2020-2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Piotr Czech, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 30.10.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.