Przetarg

Remont elewacji frontowej wraz z przebudową balkonów w budynku przy ulicy Orzeszkowej 39 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej wraz z przebudową balkonów w budynku przy ulicy Orzeszkowej 39 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu - Wojciech Kupczak, 71 321 14 33, wew 42.

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 03.06.2021