Przetarg

Remont elewacji frontowej z balkonami, podwórzowej oraz dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Daszyńskiego 45 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej z balkonami, podwórzowej oraz dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Daszyńskiego 45 we Wrocławiu.

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2021-10-27
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.