Przetarg

Remont elewacji frontowej z balkonami wraz z dociepleniem elewacji podwórzowej w budynku mieszkalnym przy ul. Daszyńskiego 34 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej z balkonami wraz z dociepleniem elewacji podwórzowej w budynku mieszkalnym przy ul. Daszyńskiego 34 we Wrocławiu

 

 

 

 

Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym, Wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego . Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia .

Termin realizacji 2022
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Ireneusz Habliński  , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 20.05.2022
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy