Przetarg

Remont elewacji frontowych wraz z balkonami, remont piwnic i kominów oraz remont i docieplenie elewacji podwórzowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jedności Narodowej 170 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowych wraz z balkonami, remont piwnic i kominów oraz remont i docieplenie elewacji podwórzowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jedności Narodowej 170 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.

Termin realizacji 2020
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Piotr Czech tel. 71/ 321-14-33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniowy Sp. z o.o. ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 27.03.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy