Przetarg

Remont elewacji podwórzowej wraz z balkonami oraz remont i docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ulicy Damrota 18 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji podwórzowej wraz z balkonami oraz remont i docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ulicy Damrota 18 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Sprawy techniczne

Rozliczenie robót - ryczałt

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 16.07.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy