Przetarg

Remont elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem oraz remont balkonów w elewacji podwórzowej budynku przy ulicy Żeromskiego 64-66 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem oraz remont balkonów w elewacji podwórzowej budynku przy ulicy Żeromskiego 64-66 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński tel. 71 321 14 33 wew. 43

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 23.04.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.