Przetarg

Remont elewacji + remont dachu ceramicznego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 114 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia
Remont elewacji + remont dachu ceramicznego w budynku przy ulicy  Sienkiewicza 114 we Wrocławiu
Termin realizacji 2021r.
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Waldemar Barszcz, tel.: 71 321 05 12 wew. 25

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział II przy ulicy REJA 41 we Wrocławiu.

meilowo:

1. wbarszcz@pzm-patron.pl

2. pwlodarz@pzm-patron.pl

3. reja@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 29.10.2021r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.