Przetarg

Remont gzymsu od strony ulicy przy dachu w budynku przy ulicy Damrota 11 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont gzymsu od strony ulicy przy dachu w budynku przy ulicy Damrota 11 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Krystyna Emert, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 26.02.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy