Przetarg

Remont I biegu schodów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reja 52 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia
Remont I biegu schodów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reja 52 we Wrocławiu.
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Mariusz Smajda  , tel. 71 321 05 12 wew. 25

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział II przy ulicy Reja 41 we Wrocławiu

meilowo

aantkowiak@pzm-patron.pl

pwlodarz@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 31.12.2021r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.