Przetarg

remont i docieplenie elewacji budynku przy ul.Brodatego 26 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Termin realizacji 2019
Miejsce realizacji

budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brodatego 26 we Wrocławiu

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Miechowity 1 Wrocław

Termin składania ofert 24.06.2019 godz.9.00
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa jako główne kryterium wskazuje cenę, jednakże zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru wykonawcy