Przetarg

Remont i docieplenie elewacji podwórzowej i elewacji bocznych budynku mieszkalnego przy ulicy Barlickiego 36 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont  i docieplenie elewacji podwórzowej i elewacji bocznych  budynku mieszkalnego  przy ulicy Barlickiego 36 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021/2022
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2021-12-30
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.