Przetarg

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Żeromskiego 52 we Wrocławiu.- remont stopni na klatce schodowej oraz remont klatki schodowej.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Żeromskiego 52 we Wrocławiu.- remont stopni na klatce schodowej oraz remont klatki schodowej.

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2022-01-30
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.