Przetarg

Remont i przebudowa piwnicy przy ulicy Daszyńskiego 40 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

 

 

Remont i przebudowa piwnicy przy ulicy Daszyńskiego 40 we Wrocławiu

- pełna elektryka

-podział na komórki

-białkowanie ścian i sufitów piwnic.

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 28-02-2022
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.