Przetarg

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Minkowskiego 14 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Minkowskiego 14 we Wrocławiu

Termin realizacji 2020
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne
 

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

 

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.07.2020 r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.