Przetarg

Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Miarki 16 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Miarki 16 we Wrocławiu

Termin realizacji 2020/2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 16.11.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.