Przetarg

Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Norwida 11 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia
Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Norwida 11 we Wrocławiu.
Termin realizacji 2021r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście:

w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

 

meilowa: reja@pzm-patron.pl

 

Termin składania ofert 13.09.2021r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.