Przetarg

Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Prusa 41we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont klatki schodowej, schodów  i podestów w budynku przy ulicy Prusa 41 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Włodarz 071 321 05 12 wew.25

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.,  przy ul. Reja 41 we Wrocławiu

Termin składania ofert 29.01.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.