Przetarg

Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Walecznych 15 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Walecznych 15 we Wrocławiu.

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu - Krystyna Emert, 71 321 14 33, wew. 42

Sprawy techniczne

Oferty ryczałtowe

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 28.02.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.