Przetarg

Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Walecznych 9 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Walecznych 9 we Wrocławiu

Termin realizacji 2020-2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Krystyna Emert, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 18.09.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.