Przetarg

Remont piwnicy budynku mieszkalnego przy ul.Grunwaldzkiej 40 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota Budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont piwnicy budynku mieszkalnego przy ul.Grunwaldzkiej 40 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 26.07.2021 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy