Przetarg

Remont piwnicy, opaski, izolacji ścian pionowych w budynku przy ul. Wrocławczyka 37 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont  piwnicy, opaski, izolacji ścian pionowych w budynku przy ul. Wrocławczyka 37 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021r.
Miejsce realizacji

Wrocław ul. Wrocławczyka 37

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

  • inspektor nadzoru budowlanego Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494
  • gdumienski@gmail.com    - Członek Zarządu WM Wrocławczyka 37
Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście:

  • w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
  • wbarszcz@pzm-patron.pl
  • reja@pzm-patron.pl
  • patron@pzm-patron.pl
Termin składania ofert 02.09.2021r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.