Przetarg

Remont pokrycia dachowego w budynku przy Al. Kromera 3 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia

Remont pokrycia dachowego w budynku przy Al. Kromera 3 we Wrocławiu

Termin realizacji 2020
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystyna Emert tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 14.02.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.