Przetarg

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 76 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 76 we Wrocławiu.

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Miejsce realizacji

Wrocław ul. Grunwaldzkiej 76

Sprawy organizacyjne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

W załączniku dokumentacja

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście lum meilowo:

  • w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
  • reja@pzm-patron.pl
  • patron@pzm-patron.pl
Termin składania ofert 30.09.2021r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.