Przetarg

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Osobowickiej 112D we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Osobowickiej 112D we Wrocławiu.

Termin realizacji 2020
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Krystyna Emert, tel. 71 321 14 33 wew. 42.

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 27.03.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.