Przetarg

Remont pokrycia dachu w budynku przy ulicy Żeromskiego 50 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont pokrycia dachu w budynku przy ulicy Żeromskiego 50 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu: Wojciech Kupczak tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu.

Termin składania ofert 27.05.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.