Przetarg

Remont pokrycia dachu w budynku przy ulicy Jaracza 10 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont pokrycia dachu w budynku przy ulicy Jaracza10 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021/2022
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 03.12.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.