Przetarg

Remont schodów na klatce schodowej + Remont Klatki schodowej - ściany i sufity w budynku przy ul. Ładna 7 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont schodów na klatce schodowej + Remont Klatki schodowej - ściany i sufity w budynku przy ul. Ładna 7 we Wrocławiu

UWAGA: zmiana terminu składania ofert

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 26.07.2021 r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.