Przetarg

Remont stropu w lokalu nr 13 przy ul. Górnickiego 5 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie Ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont stropu w lokalu nr 13 przy ul. Górnickiego 5 we Wrocławiu

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

W załączniku dokumentacja

Termin składania ofert 03.09.2021r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.