Przetarg

Remont stropu zgodnie z dokumentacją projektową w budynku przy ulicy Żeromskiego 82 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont stropu zgodnie z dokumentacją projektową w budynku przy ulicy Żeromskiego 82 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu - Wojciech Kupczak 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 31.01.2022
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy