Przetarg

Remont szybu naświetla ul Wrocławczyka 37 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont szybu naświetla ul Wrocławczyka 37 we Wrocławiu

Termin realizacji 2021r.
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Istnieje brak możliwości rozstawienia rusztowania podczas remontu szybu naświetla.

Do 3 pietra włącznie, okna do szybu wyłączone z użytkowania.

 

 

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać:

osobiście:

w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41,

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

mailowo:

wbarszcz@pzm-patron.pl

reja@pzm-patron.pl

emaciejewska@pzm-patron.pl

pwlodarz@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 31.08.2021r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.