Przetarg

Remont wybranych elementów konstukcji budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 87 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont wybranych elementów konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 87 we Wrocławiu -

UWAGA: zmiana terminu składania ofert

Termin realizacji 2020r
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 30.11.2020 r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.