Przetarg

Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej +KI dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 56 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją PINB Nr 536/2020 z dnia 04.03.2020 r dot. pkt 1 , 2 , 3, 4
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej +KI dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 56 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją PINB Nr 536/2020 z dnia 04.03.2020 r dot. pkt 1 , 2 , 3, 4

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne
 

Oferty należy składać w oparciu o załączoną decyzję PINB

 

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.12.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru wykonawcy