Przetarg

Sporządzenie ekspertyzy technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 13 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją PINB Nr 478/2020 z dnia 28.02.2020 r
Rodzaj zamówienia usługa
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Sporządzenie ekspertyzy technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 13 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją PINB Nr 478/2020 z dnia 28.02.2020 r

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączoną decyzję PINB

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 30.06.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru wykonawcy