Przetarg

Sporządzenie ekspertyzy technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 46-48 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją Nr 1917/2019 z dnia 09.05.2019 r . (Dot. Pkt. 3 )
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Sporządzenie ekspertyzy technicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 46-48 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z Decyzją Nr 1917/2019 z dnia 09.05.2019 r . (Dot. Pkt. 3 )
Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494, wbarszcz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączoną

Decyzją Nr 1917/2019 z dnia 09.05.2019 r . (Dot. Pkt. 3 )
Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.10.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru wykonawcy